Stem Cell Research Lab,

7th Floor, Laboratory Building,
Faculty of Medicine & Health Sciences,
Universiti Putra Malaysia,
43400 Serdang UPM, Selangor.
Tel: 03-89472315 / 03-89472650
Fax: 03-89472695

 

UKM UNiversiti

Pusat Kejuruteraan Tisu

Tingkat 12, Blok Klinikal,
Pusat Perubatan UKM,
Jalan Yaa’cob Latif
56000 Cheras, Kuala Lumpur

Email: Puan Siti Nor Aishah Mohd. Zain ( [email protected] )
Website: https://www.ukm.my/ctermfper/
Pembantu Tadbir (N17)
Pejabat: +603-9145 7670 Faksimili: +603-9145 7678